Groot akkerscherm

Groot akkerscherm
Grand ammi, Bullwort

👪 🔤 📃

Familie : Apiaceae (Schermbloemigen)
Naam : Ammi majus (Groot akkerscherm, Grand ammi, Bullwort, Große Knorpelmöhre)

Voorkomen in België : zeldzaam

👪 🔤 📃