Weegbreefonteinkruid

Weegbreefonteinkruid
Potamot des tourbières, Fen Pondweed

👪 🔤 📃

Familie : Potamogetonaceae (Fonteinkruidfamilie)
Naam : Potamogeton coloratus (Weegbreefonteinkruid, Potamot des tourbières, Fen Pondweed, Gefärbtes Laichkraut)

Voorkomen in België : zeer zeldzaam

👪 🔤 📃