Sikkelgoudscherm

Sikkelgoudscherm
Buplèvre en faux, Sickle-leaved Hare's-ear

👪 🔤 📃

Familie : Apiaceae (Schermbloemigen)
Naam : Bupleurum falcatum (Sikkelgoudscherm, Buplèvre en faux, Sickle-leaved Hare's-ear, Sichelblättriges Hasenohr)

Voorkomen in België : zeer zeldzaam

👪 🔤 📃