Karwijselie

Karwijselie
Sélin, Cambridge Milk-parsley

👪 🔤 📃

Familie : Apiaceae (Schermbloemigen)
Naam : Selinum carvifolia (Karwijselie, Sélin, Cambridge Milk-parsley, Kümmel-Silge)

Voorkomen in België : zeldzaam

👪 🔤 📃