Roomse kervel

Roomse kervel
Cerfeuil musqué, Sweet Cicely

👪 🔤 📃

Familie : Apiaceae (Schermbloemigen)
Naam : Myrrhis odorata (Roomse kervel, Cerfeuil musqué, Sweet Cicely, Süßdolde)

Voorkomen in België : zeldzaam

👪 🔤 📃