klimop

Klimop
Lierre, Ivy

👪 🔤 📃

Familie : Araliaceae (Klimopfamilie)
Naam : Hedera helix (Klimop, Lierre, Ivy, Efeu)

👪 🔤 📃