Meesterwortel

Meesterwortel
Impératoire, Masterwort

👪 🔤 📃

Familie : Apiaceae (Schermbloemigen)
Naam : Peucedanum ostruthium (Meesterwortel, Impératoire, Masterwort, Meisterwurz)

Voorkomen in België : zeer zeldzaam

👪 🔤 📃