Groot sterrenscherm

Groot sterrenscherm
Grande astrance, Great Masterwort

👪 🔤 📃

Familie : Apiaceae (Schermbloemigen)
Naam : Astrantia major (Groot sterrenscherm, Grande astrance, Great Masterwort, Große Sterndolde)

Voorkomen in België : zeer zeldzaam

👪 🔤 📃