Geel walstro

Geel walstro
Gaillet jaune, Lady's Bedstraw

👪 🔤 📃

Familie : Rubiaceae (Walstrofamilie)
Naam : Galium verum (Geel walstro, Gaillet jaune, Lady's Bedstraw, Gelbes Labkraut)

👪 🔤 📃