Reuzenbovist

Reuzenbovist
Vesse-de-loup géante, Giant Puffball

👪 🔤 📃

Naam : Calvatia gigantea (Reuzenbovist, Vesse-de-loup géante, Giant Puffball, Riesenbovist)
Familie : Agaricaceae

Kenmerken :
Vruchtlichaam : 15-30(50) cm, eerst zuiver wit, later gelig of bruin wordend, +/- bolvormig, vlees eerst stevig, later week wordend, oppervlak eerst glad, later schilferig, inhoud verandert is verstuivende sporenmassa
Voorkomen :
Juli-oktober , in bemeste graslanden en tuinen, aan dijken, wegbermen

👪 🔤 📃