Grootsporige champignon

Grootsporige champignon
Agaric grandes spores

👪 🔤 📃

Naam : Agaricus urinascens (Grootsporige champignon, Agaric grandes spores, Grosssporiger Champignon)
Familie : Agaricaceae

Kenmerken :
Hoed : 15-50 cm, wit (later lederkleurig tot geel), oppervlak kaal of fijn vlokkig
Steel: wit, vlokkig , ring hangend en vlokkig geschubd
Voorkomen :
Augustus - oktober , op grazige plaatsen in hooilanden, weilanden en wegbermen

Voorkomen in Belgi : zeldzaam

👪 🔤 📃