Karbolchampignon

Karbolchampignon
Agaric jaunissant, Yellow Stainer

👪 🔤 📃

Naam : Agaricus xanthoderma (Karbolchampignon, Agaric jaunissant, Yellow Stainer, Karbol-Egerling)
Familie : Agaricaceae

Kenmerken :
Hoed : 7-15 cm, jong vaak typisch tonvormig, later vlak gewelfd. Oppervlak droog, glad of fijnvezelig. Wit,soms met vuilgrijze tinten ,vaak radiair barstend.
Lamellen : dicht opeen, vrij, jong bleek grijzig roze, later donker bruin.
Steel: ongeveer even lang als hoeddiameter, wit, slank met knolvormige voet, ring hangende met scherpe groeve.
Voorkomen :
Mei - oktober , in loof- en naaldbossen, parken, tuinen en graslanden.

👪 🔤 📃