Panterchampignon

Panterchampignon
Agaric porphyre

👪 🔤 📃

Naam : Agaricus brunneolus (Panterchampignon, Agaric porphyre, Braunscheckiger Stinkegerling)
Familie : Agaricaceae

Kenmerken :
Hoed : 5-12 cm, jong halfbolvormig, later vlak gewelfd met min of meer vlak centrum, oppervlak droog, dicht bedekt met aangedrukte donkerbruine vezelschubben op een bleke achtergrond . De achtergrond is vaak in het midden van de hoed niet meer zichtbaar.
Lamellen : dicht opeen, vrij, jong roze, later donkerbruin wordend
Steel: ongeveer even lang als hoed, aan de basis wat dikker, met hangende , meestal dunne ring, oppervlak droog, boven de ring min of meer glad, onder de ring vlokkig
Voorkomen :
Herfst , in loofbossen of duinen, op wat vochtig humuneuze grond, in groepen

👪 🔤 📃