Parelhoenchampignon

Parelhoenchampignon
Agaric pintade

👪 🔤 📃

Naam : Agaricus moelleri (Parelhoenchampignon, Agaric pintade, Perlhuhnegerling)
Familie : Agaricaceae

Kenmerken :
Hoed : 5-12 cm, jong halfbolvormig, later gewelfd tot vlak . Wittig met grijsbruine schubjes , geelverkleurend bij kneuzing.
Lamellen : dicht opeen, vrij . Jong witte of bleek rozegrijs, later donker bruin.
Steel: ongeveer zo lang als hoeddiameter, basis vaak gezwollen, wittig, vlokkig , met vliezige ring.
Voorkomen :
Augustus - oktober , in loof- en naaldbossen, parken.

👪 🔤 📃