Schubbige boschampignon

Schubbige boschampignon
Agaric sylvatique, Blushing Wood Mushroom

👪 🔤 📃

Naam : Agaricus silvaticus (Schubbige boschampignon,Agaric sylvatique, Blushing Wood Mushroom, Kleine Blut-Egerling)
Familie : Agaricaceae

Kenmerken :
Hoed : 4-10 cm, jong halfbolvromig, later vlak gewelfd. Centrum vaak plat of ingedeukt . Oppervlak droog, dicht bedekt met aangliggende bruine schubjes, op een vaak nauwelijks zichtbare bleke achtergrond.
Lamellen : dicht opeen , vrij . Jong bleek grijzig bruin tot roze, later donker bruin.
Steel: ongeveer even lang als hoeddiameter, aan de basis knolvormig verdikt. Bleker dan hoed, slank, fijnvlokkig, ring hangend.
Voorkomen :
Juli - oktober , in loof- en naaldbossen, parken

👪 🔤 📃