Sombere knolparasolzwam

Sombere knolparasolzwam
Olive Shaggy parasol

👪 🔤 📃

Naam : Chlorophyllum olivieri (Sombere knolparasolzwam, Olive Shaggy parasol, Olivbrauner Safranschirmling)
Familie : Agaricaceae

Kenmerken :
Hoed : 5-15 cm, jong wat hoekig halfbolvormig , later gewelfd tot vlak, soms met lage umbo. Oppervlak droog, bijna geheel bedekt met grote aan de top opwippende schubben, die qua kleur nauwelijks contrasteren met de achtergrond. Kleur bruingrauw, in het centrum wat bruiner.
Lamellen: eerst wittig, later bleek vuil tot bruinig crème , met donkerder bruine snede.
Steel: 1,5x zo lang als hoeddiameter, basis knolvormig, ring met dikke rand. Oppervlak droog wittig en glad, na beschadiging eerst oranje, daarna bruin verkleurdend.
Voorkomen :
Herfst, in loof-en naaldbossen met een behoorlijke strooisellaag.

👪 🔤 📃