Stekelparasolzwam

Stekelparasolzwam ss.

👪 🔤 📃

Naam : Lepiota echinacea ss. syn. Echonoderma echinacea ss. (Stekelparasolzwam, Igelschirmling)
Familie : Agaricaceae

Kenmerken :
Hoed : 2-8 cm, jong ongeveer halfbolvormig, later vlak gewelfd, de rand steekt vaak iets buiten de lamellen uit. Oppervlak droog, bedekt met kegel- of piramidevormige schubjes. Bruin , de schubjes wat donkerder .
Lamellen: dicht opeenstaand, wit tot licht crème.
Steel: korter als , of ongeveer zo lang als hoeddiameter, geen ring. Op onderste helft van de steel met vergelijkbare schubjes, die kunnen afvallen. Overlangs vezelig, bleker dan hoed .
Voorkomen :
Augustus - oktober, in bossen.

👪 🔤 📃