Zwartwordende stuifzwam

Zwartwordende stuifzwam
Vesse-de-loup fétide, Black puffball

👪 🔤 📃

Naam : Lucoperdon nigrecens (Zwartwordende stuifzwam, Vesse-de-loup fétide, Blackish puffball, Stinkender Stäubling)
Familie : Agaricaceae

Kenmerken :
Vruchtlichaam : 2-5 cm hoog, peervormig, aanvankelijk witachtig, snel bruin wordend,met iets gekromde samengestelde bruin of zwarte stekels, sporen olijfbruin
Voorkomen :
Augsutus-oktober , in loof- en naaldbossen, in heidevelden

👪 🔤 📃