Verkleurzwammetje

Verkleurzwammetje
Lépiote à lames rouges, Redspored Dapperling

👪 🔤 📃

Naam : Melanophyllum haematospermum (Verkleurzwammetje, Lépiote à lames rouges, Redspored Dapperling, Blutblättriger Zwergschirmling)
Familie : Agaricaceae

Kenmerken :
Hoed : 1-3,52 cm, donkerbruin of bruingrauw, melig,korrelig, eerst halfbolvormig, later gewelfd, aan de rand met velumflarden
Lamellen : eerst fel rood, later wijnrood
Steel: rossig rood, 1,5x zo lang als hoeddiameter , met vage vergankelijke ring , droog, onder de ring vlokkig
Voorkomen :
Juni - oktober , in vochtige bossen, tuinen , composthopen en kassen

👪 🔤 📃