bruine kikker

Bruine kikker
Grenouille rousse, Common Frog

📃

 Familie : Ranidae (Kikkers, True frogs, Echte Frösche)
 Naam : Rana temporaria (Bruine kikker, Grenouille rousse, Common Frog, Grasfrosch)

📃