Roodwangschildpad

Roodwangschildpad
Tortue ā oreillons rouge, Red-eared Slider

📃

 Familie : Emydidae (Moerasschildpadden, Tortues d'eau douce, Neuwelt-Sumpfschildkröten)

 Naam : Trachemys scripta elegans (Roodwangschildpad, Tortue ā oreillons rouge, Red-eared Slider,
 Rotwangen-Schmuckschildkröte)

📃