Kramsvogel

Kramsvogel
Grive litorne, Fieldfare

📃

 Familie : Turdidae (Lijsters, Turdidés, Thrushes, Drosseln)
 Naam : TTurdus pilaris (Kramsvogel, Grive litorne, Fieldfare, Wacholderdrossel)

📃