Zwartbuikfluiteend

Zwartbuikfluiteend
Dendrocygne ā ventre noir, Black-bellied Whistling Duck

📃

 Familie : Anatidae (Eenden,ganzen en zwanen, Canards,Oies et Cygnes, Ducks,Geese and Swans, Entenvögel)

 Naam : Dendrocygna autumnalis (Zwartbuikfluiteend, Dendrocygne ā ventre noir, Black-bellied Whistling Duck,
 Rotschnabel-Pfeifgans)

📃