Hommels, bijen , mieren Wespen 🏠

 Bijen en mieren - Abeilles et fourmis - Bees and ants - Bienen und Ameisen

 Apidae

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus terrestris
Aardhommel
Bourdon terrestre
Buff-tailed Bumblebee
Dunkle Erdhummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus lucorum
Veldhommel
Bourdon des bois
White-tailed Bumblebee
Helle Erdhummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus hortorum
Tuinhommel
Bourdon des jardins
Garden Bumblebe
Gartenhummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus pascuorum
Akkerhommel
Bourdon des champs
Common Carder Bumblebee
Ackerhummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus pratorum
Weidehommel
Bourdon des prés
Early Bumblebee
Wiesenhummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus lapidarius
Steenhommel
Bourdon des pierres
Red-tailed Bumblebee
Steinhummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus hypnorum
Boomhommel
Bourdon des arbres
Tree Bumblebee
Baumhummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus campestris
Gewone koekoekshommel
Field Cuckoo Bee
Feld-Kuckuckshummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus sylvestris
Vierkleurige koekoekshommel
Four-coloured Cuckoo-bee
Wald-Kuckuckshummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus bohemicus
Tweekleurige koekoekshommel
Gypsy Cuckoo Bee
Umherstreifende Kuckuckshummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Bombus vestalis
Grote koekoekshommel
Psithyre vestale
Vestal Cuckoo Bee
Keusche Kuckuckshummel

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Apis mellifera
Honingbij
Abeille domestique
Western Honey Bee
Honigbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Epeoloides coecutiens
Bonte viltbij
Schmuckbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Anthophora plumipes
Gewone sachembij
L'Anthophore plumeuse
Hairy-footed Flower Bee
Frühlings-Pelzbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Nomada fabriciana
Roodzwarte dubbeltand
Rotschwarze Wespenbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Nomada flava
Gewone wespbij

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Nomada panzeri
Sierlijke wespbij
Panzers Wespenbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Apidae

Naam : Nomada goodeniana
Smalbandwespbij
Feld-Wespenbiene

 Melittidae

Voor meer details : klik hier

Familie : Melittidae

Naam : Dasypoda hirtipes
Pluimvoetbij
Braunburstigen Hosenbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Melittidae

Naam : Macropis europaea
Gewone slobkousbij
Sumpf-Schenkelbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Melittidae

Naam : Melitta nigricans
Kattenstaartdikpoot
Blutweiderich-Sägehornbiene

 Megachilidae

Voor meer details : klik hier

Familie : Megachilidae

Naam : Osmia cornuta
Gehoornde metselbij
Osmie à cornes /cornue
Gehörnte Mauerbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Megachilidae

Naam : Osmia rufa
Rosse metselbij
Osmie rousse
Red Mason Bee
Rote Mauerbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Megachilidae

Naam : Anthidium manicatum
Grote wolbij
Anthidie à manchettes
Garten-Wollbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Megachilidae

Naam : Chelostoma rapunculi
Grote klokjesbij
Glockenblumen-Scherenbiene

 Colletidae

Voor meer details : klik hier

Familie : Colletidae

Naam : Colletes daviesanus
Wormkruidbij
Buckel-Seidenbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Colletidae

Naam : Colletes cunicularius
Grote zijdebij
Frühlings-Seidenbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Colletidae

Naam : Colletes hederae
Klimopzijdebij
Collète du lierre
Ivy Bee
Efeu-Seidenbiene

 Andrenidae

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena flavipes
Grasbij
Yellow-legged Mining Bee
Gewöhnliche Bindensandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena proxima
Fluitenkruidbij
Frühe Doldensandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena haemorrhoa
Roodgatje
Early Mining Bee
Rotschopfige Sandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena fulva
Vosje
Andrène rousse
Tawny Mining Bee
Fuchsrote Lockensandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena bicolor
Tweekleurige zandbij
Zweifarbige Sandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena nitida
Viltvlekzandbij
Grey-patched Mining-bee
Glänzende Düstersandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena dorsata
Wimperflankzandbij
Rotbeinige Körbchensandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena vaga
Grijze zandbij
Andrène vagabonde
Grosse Weiden-Sandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena clarkella
Zwart-rosse zandbij
Rotbeinige Lockensandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena rosae
Roodrandzandbij
Bärenklau-Sandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Andrena florea
Heggenrankbij
Zaunrüben-Sandbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Panurgus calcaratus
Kleine roetbij
Stumpfzähnige Zottelbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Andrenidae

Naam : Panurgus banksianus
Grote roetbij
Grosse Zottelbiene

 Halictidae

Voor meer details : klik hier

Familie : Halictidae

Naam : Sphecodes albilabris
Grote bloedbij
Riesen-Blutbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Halictidae

Naam : Lasioglossum morio
Langkopsmaragdgroefbij
Dunkelgrüne Schmalbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Halictidae

Naam :
Lasioglossum sexnotatum
Zesvlekkige groefbij
Lasioglosse cendré
Ashy Furrow Bee
Spargel-Schmalbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Halictidae

Naam : Halictus scabiosae
Breedbandgroefbij
Halicte de la Scabieuse
Great Banded Furrow Bee
Gelbbindige Furchenbiene

Voor meer details : klik hier

Familie : Halictidae

Naam :
Lasioglossum zonulum
Glanzende bandgroefbij
Lasioglosse larges-bandes
Bull-headed Furrow Bee
Breitbindige Schmalbiene

 Mieren - Fourmis - Ants - Ameisen

Voor meer details : klik hier

Familie : Formicidae

Naam : Formica sp.
Rode bosmier
Waldameise unbest.

Voor meer details : klik hier

Familie : Formicidae

Naam : Formica fusca
Grauwzwarte renmier
Grauschwarze Sklavenameise

Voor meer details : klik hier

Familie : Formicidae

Naam : Lasius flavus
Gele weidemier
Fourmi jaune
Yellow meadow ant
Gelbe Wiesenameise

Voor meer details : klik hier

Familie : Formicidae

Naam : Lasius fuliginosus
Glanzende houtmier
Glänzendschwarze Holzameise

Hommels, bijen , mieren Wespen 🏠